آنالیز بازار هدف بمنظور تضمین سرمایه گذاری در کارآفرینی کشاورزی با استفاده از داده کاوی

دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی با تاکید بر پژوهش و توسعه در بنگاه های اقتصادی و صنایع وابسته

آنالیز بازار هدف بمنظور تضمین سرمایه گذاری در کارآفرینی کشاورزی با استفاده از داده کاوی

1.دنیا عین علی ورنوس فادرانی (مدیر عامل موسسه دنیای کسب و کار موفق)

2.ابراهیم پاینده نجف آبادی (رئیس هیئت مدیره موسسه دنیای کسب و کار موفق)

 

چکیده:

این پژوهش با هدف آنالیز بازار هدف بمنظور تضمین سرمایه گذاری در کارآفرینی کشاورزی با استفاده از داده کاوی به اجرا در آمده است. روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی و مراجعه به بانکهای اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی می باشد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که فلسفه اصلی داده کاوی این است که آینده بسیار شبیه به گذشته است و لذا به سرمایه گذاران کمک می کند تا پیش بینی درستی از آینده ی کسب و کارها و بازار هدف خود برای سرمایه گذاری داشته باشند. در واقع داده کاوی با نشان دادن جزئیات بیشتر فضای حاکم بر کسب و کار را شفاف تر کرده و به سرمایه گذاران کمک می کند تا واقع بینانه تصمیم گیری کنند و بتوانند آینده ای بهتر برای کسب و کارهای مورد نظر خود رقم بزنند. در این بین نکته حائز اهمیت اینست که کشاورزی با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و نیاز شدید به مواد غذایی و صنایع وابسته به کشاورزی، یک فرصت سرمایه گذاری جذاب است که تا به حال به دلیل نبود اطلاعات مورد توجه سرمایه گذاران قرار نگرفته است و اکنون به لطف وجود تکنولوژی و اینترنت و داده های کشاورزی و نیز وجود الگوریتم های داده کاوی، تفاوتی بین حوزه کشاورزی و حوزه های دیگر برای سرمایه گذاری نیست و بدین ترتیب سرمایه گذاران با استفاده از داده های موجود و انجام فرآیند داده کاوی می توانند اطلاعات مربوط به بازار هدف و نرخ بازگشت سرمایه را برای تضمین سرمایه گذاری خود را بدست آورند.

واژه های کلیدی: بازار هدف، تضمین سرمایه گذاری، کارآفرینی کشاورزی، داده کاوی در کشاورزی.

مقدمه

با توجه به تغییرات سریع اجتماعی-اقتصادی در سطح بین المللی، توجه به مسئله ی جهانی شدن در بخش های گوناگون اقتصادی از جمله بخش کشاورزی، امری اجتناب ناپذیر بوده و به سمت اقتصادهای ملی و جهانی سوق یافته است، با توجه به آنکه کشاورزی محور توسعه ی اقتصادی کشور تلقی می شود، از این رو توجه به مسئله ی کارآفرینی در کشاورزی امری ضروری جلوه می کند. همچنین کارآفرینی در کشاورزی به مثابه ی موتور توسعه ی اقتصادی در این بخش تلقی شده که می تواند در رشد و توسعه ی اقتصادی و نهایتاً افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی در کشاورزی نقش مهمی ایفا نماید (غلامعلی زاده، 1386). کارآفرینی در کشاورزی به فرآیندی اطلاق می شود که بتواند با استفاده از خلاقیت، چیز نوئی را همراه با ارزش جدید با استفاده از شناخت زمان، منابع و به کارگیری ریسک، در زمینه ی کشاورزی ایجاد کند (Miraka, 2000).

مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری بدین صورت است که کلیه منابع مالی و پولی و منابع قابل تبدیل به پول، سرمایه خوانده می شود. در این بین کسب و کارهایی که معمولاً دارای سرمایه بیشتری هستند، نسبت به رقبای خود که سرمایه کمتری دارند، عملکرد و فعالیت بهتری دارند. در عصر حاضر، نیروهای انسانی نیز قسمتی از سرمایه محسوب می شوند. سرمایه هم می تواند نقدی و هم غیرنقدی باشد. سرمایه نقدی همان پول نقد است و سرمایه غیرنقدی شامل انواع دارایی ها می شود که افراد در اختیار دارند. البته سرمایه با پول متفاوت است و فرق دارد. پول فقط نقدینگی است که همیشه در دسترس است و قابل تبادل سریع می باشد، اما سرمایه داری مدت زمان و طول عمر بیشتری بوده و به منظور ایجاد ثروت در سرمایه گذاری، استفاده می شود.

عبدالهی (1385) سرمایه به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولید اهمیت بسزایی در افزایش سطح تولید فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه افزایش بهره وری سایر عوامل تولید دارد. در بخش کشاورزی نیز سرمایه و سرمایه گذاری عنصر کلیدی رشد و توسعه محسوب می شود. کمبود سرمایه در بخش کشاورزی کشور باعث پایین آمدن سطح بهره وری نهاده های تولید شده است. بهره وری اندک موجب کاهش درآمد انتظاری طرح های کشاورزی و سودآوری این فعالیتها شده و آنها را برای سرمایه گذاری غیراقتصادی و پُر ریسک متصور ساخته است. تجربه کشورهای موفق در زمینه تولید محصولات کشاورزی نشان می دهد که بکارگیری تجهیزات سرمایه ای در فعالیتهای مختلف کشاورزی منجر به افزایش بهره وری عوامل تولید از جمله مدیریت، نیروی کار و زمین شده است. این امر علاوه بر پوشش هزینه نهاده های تولید و ایجاد بازده مناسب برای سرمایه گذاری ها، مازاد عرضه داخلی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی را به همراه داشته است. بازار مالی کشاورزی به سبب نقش موثری که در تامین منابع مالی و سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری و توسعه بخش کشاورزی دارد، از اهمیت در خور توجهی برخوردار است. وجود یک بازار مالی کارآمد که نیازهای مالی کشاورزان را با هزینه مبادله نسبتاً پایینی تامین می کند از جمله پیش نیازهای بنیادی توسعه بخش کشاورزی به شمار می رود. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور بدین ترتیب است که سرمایه و سرمایه گذاری عنصر کلیدی رشد و توسعه محسوب می شود. طی سه دهه گذشته سهم بخش کشاورزی از تشکیل سرمایه ناخالص کل بطور متوسط 2/4 درصد و دامنه تغییرات آن بین 8/3 تا 6/4 درصد بوده است. درحالی که در این دوره میانگین سهم ارزش افزوده بخش مذکور در کل اقتصاد 9/12 درصد بود. بعلاوه متوسط شاخص تشکیل سرمایه ناخالص به ارزش افزوده در بخش کشاورزی 6/11 درصد و در کل اقتصاد 7/33 درصد می باشد. این ارقام بیانگر قلت سرمایه گذاری در بخش مذکور از یک سو و توزیع ناموزون سرمایه بین بخش های مختلف اقتصادی از سوی دیگر می باشد. به عبارت دیگر علی رغم افزایش سهم و اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، از منابع سرمایه ای کمتری بهره جسته است.

عوامل موثر بر سرمایه گذاری به دو دسته عوامل بازاری و نهادی تقسیم بندی می شوند. عوامل بازاری سرمایه گذاری عواملی هستند که بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده و بر مقدار سرمایه گذاری تاثیر می گذارند. از جمله این عوامل می توان به قیمت محصولات کشاورزی و قیمت عوامل تولید اشاره کرد. اما عوامل نهادی عواملی هستند که ساختارهای لازم برای تحقق سرمایه گذاری را فراهم می آورند. از جمله این ساختارها و نهادها می توان به نهادهای حقوقی، تحقیقات، مالی، بیمه، بازار، آموزش، مالکیت و … اشاره کرد (گیلانپور، 1392). داده کاوی در کارآفرینی بدینصورت است که سرمایه گذاران و کارآفرینان یک سری خدمات به مشتریان ارائه ‌می‌دهند و با آنها ارتباط مستمر برقرار ‌می‌کنند. از سوی دیگر اطلاعات زیادی از مشتریان به دست ‌می‌آورند و این موضوع سبب ‌می‌شود که داده‌های زیادی برای آنالیز رفتار مشتری در دست داشته باشند که تحلیل درست آنها، کسب و کار را به سودآوری بیشتر می‌رساند. داده کاوی در واقع یک روش است، یک روش که قرار است به واسطه آن مسئله‌ای حل شود. این روش بر روی حجم زیادی از داده‌ها کار ‌می‌کند و آنالیز مورد نیاز را انجام ‌می‌دهد، در نهایت یک سری الگوهای تکرارشونده استخراج ‌می‌شود که ‌می‌تواند برگ برنده باشد. سپس نوبت به پیدا کردن ارتباطات بین الگوهای مختلف است و در نهایت یک سری راه حل‌های مهم در این چالش ها وارد ‌می‌شود. دنیای امروز، دنیای ارتباطات است، ارتباط بین مکان و زمان‌های مختلف به طوری که اغلب موارد در بستر مجازی دنبال ‌می‌شود. اطلاعاتی که قرار است از مشتریانی اخذ شود که شاید هرگز دیده نشوند و یک نعمت بزرگ برای کسب و کارها محسوب ‌می‌شوند و اهمیت زیادی دارند. داده کاوی بر روی یک سری اطلاعات کار ‌می‌کند که در نگاه اول احتمالاً کاربرد زیادی نخواهد داشت اما وقتی پژوهش‌های دقیق صورت می‌گیرد نتایج بدست آمده بسیار ارزشمند ‌می‌شود. بنابراین داده کاوی یک علم قوی است که ‌می‌تواند به همه بخش‌ها نفوذ داشته باشد، در دل اطلاعات برود و پاسخ به همه سوالاتی باشد که ایجاد ‌می‌شود. این علم در کسب و کارهای بزرگ آنقدر مهم و شناخته شده است که بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها بر اساس آن صورت ‌می‌گیرد. به عنوان مثال پیش از شروع یک کسب و کار پرهزینه نیاز است که اطلاعات زیادی در مورد این کسب و کار مورد بررسی قرار گیرد تا بهترین تصمیم برای نحوه اجرای کسب و کار یا عدم اجرای آن گرفته شود.

روش

بطور کلی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران با موانع و چالش های اساسی مواجه است که برخی از آنها عبارتند از (عبدالهی، 1385):

 • عدم امنیت سرمایه گذاری در سطح اقتصاد کلان و کمبود زیربناهای مناسب برای توسعه بخش کشاورزی.
 • وجود تنگناهای ساختاری در بخش کشاورزی از جمله بالا بودن نرخ بیسوادی در میان کشاورزان و کوچک بودن اندازه مزارع و واحدهای اقتصادی که بکارگیری روشهای نوین آبیاری و تولید را محدود ساخته است.
 • سودآوری اندک در بخش کشاورزی به دلیل کوچک بودن مقیاس واحدهای بهره برداری و فعالیتها و بالا بودن مخاطراتکه منجر به کاهش تمایل به سرمایه گذاری در این بخش، گریز وام و سرمایه و جذب آن ذر سایر بخش های اقتصادی بویژه بخش غیرمولد شده است.
 • کمبود سرمایه گذاری در زمینه ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی.
 • کمبود سیاست ها و برنامه های تشویقی مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید تجاری در بخش کشاورزی.
 • عدم وجود ساز و کار ارشادی برای هدایت منابع بخش خصوصی در جهت سرمایه گذاری تولیدی.
 • فراهم نبودن زمینه های جلب سرمایه گذاری خارجی بویژه عدم شفافیت قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتهای اقتصادی و وجود ریسک های سیاسی، اقتصادی و اجرایی.
 • توسعه نیافتگی نهادها و بازار مالی کشاورزی و فقدان ابزارهای مالی مناسب جهت تامین مالی طرح های میان مدت و بلند مدت بخش کشاورزی.

از این رو در این پژوهش سعی شده است که برای ایجاد تحرک و سرمایه گذاری سرمایه گذاران و کارآفرینان در بخش کشاورزی، به آنالیز داده های موجود بازار هدف و نیاز سنجی مفصلی در بخش کشاورزی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی صورت بگیرد تا از این طریق سرمایه گذاران و کارآفرینان بتوانند سرمایه گذاری مطمئن و کم ریسکی در بخش کشاورزی داشته باشند تا در نتیجه بتوان رشد چشمگیری در کارآفرینی کشاورزی در کشور را شاهد بود.

در زمینه داده کاوی داده ها و اطلاعات، الگوریتم های زیادی ارائه شده است که به عنوان بهترین الگوریتم های قابل استفاده میتوان، الگوریتم های الگوهای پرتکرار را نام برد. الگوهای پرتکرار، الگوهایی هستند که به صورت مداوم در داده های تراکنش رخ میدهند و در واقع تمام دفعات رخداد موارد مختلف را با هم ذخیره می کنند و سپس با آمارگیری از این تعداد دفعات داده های مشابه به نتیجه گیری های فوق العاده ای در رابطه با مسائل مختلف در کسب و کار میرسند که اگر قرار بود این فرآیند توسط هر تیم اجرایی-محاسباتی انجام بشود ممکن بود ماه ها و یا حتی سال ها به طول بینجامد. نکته مورد حائز اهمیت در داده کاوی به دلیل اضافه شدن داده های جدید، این است که پایگاه داده ها بروزرسانی شود تا با وارد شدن داده ها به اطلاعات جدید و قابل بحثی دست پیدا کنند و در این مرحله است که الگوریتم های متنوعی ارائه شده است که در اینجا میتوان به الگوریتم هایی که در ابتدا کاربرد داشتند مثل الگوریتم Apriori  [Rakesh Agrawal, 1994]الگوریتم ECLAT [Mohammed J,2000]، الگوریتم FP-growth [Han et al, 2000] و در ادامه به مدل های بهینه تر شده این الگوریتم ها مثل الگوریتم BIT [Totad et al, 2012] و الگوریتمGM [Kumar and Bansal, 2014] اشاره کرد. بدین ترتیب با ایجاد چک لیستی که حاوی اخذ اطلاعاتی از نیاز بازار هدف و شرایط موجود و فرصت ها و تهدیدها می باشد و با داده هایی که بصورت پیشفرض با توجه به محیط از نظر آب و هوایی، اقتصادی،اجتماعی در پایگاه داده ثبت شده است و با استفاده از الگوریتم های داده کاوی به سرمایه گذاران و کارآفرینان در تصمیم گیری در مکان و نوع محصول و بازار هدف، بهترین پیشنهادها با بهره وری حداکثری و تضمین شده را می دهد و به این طریق با ثبت تعداد عرضه و تقاضا به سرمایه گذاران و کارآفرینان در این زمینه در تشخیص بازار هدف مناسب و نوع محصول قابل قبول و مورد نیاز مشتریان کمک چشمگیری کرده و به طریقی خط مشی را به آنان نشان می دهد که این در راستای توسعه ی مطلوب کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

نتایج

با توجه به پژوهش انجام شده، ضرورت سرمایه گذاری در کشاورزی را میتوان به مواردی که در ذیل به آن اشاره شده است، شرح داد:

 • ضرورت جهانی: در حال حاضر اندازه صنعت غذا و کشاورزی جهان حدود هشت هزار میلیارد دلار تخمین زده شده است. طبق گزارشات انجام شده نیاز مردم جهان به مواد غذایی تا سال 2050 میلادی به دو برابر افزایش می یابد. برای پاسخگویی به این سطح از تقاضا لازم است سالانه مبلغی به اندازه ی 267 میلیارد دلار در کشاورزی جهان سرمایه گذاری جدید صورت پذیرد. اگر چه اکنون فاصله ی زیادی تا این هدف وجود دارد.
 • تقاضای دائمی: از طرف دیگر و از منظر علم اقتصاد، تقاضا برای محصولات کشاورزی به لحاظ قیمتی کشش پذیر نیست. به این معنی که افزایش قیمت در تقاضا تاثیر چندانی ندارد. به همین دلیل است که تقریباً همه ی دولت ها با در نظر گرفتن یارانه های کلان، سعی می کنند امنیت غذایی شهروندانشان را تامین نمایند و نیز در تولید محصولات کشاورزی که در آن مزیت دارند، دست بالا را پیدا کنند.
 • گردش سریع: مسئله ی دیگر در مورد اقتصاد محصولات کشاورزی چیزی است که در فرهنگ مدیریت به تند مصرف بودن یا گردش بالا معروف است. مثلاً مصرف سبزی ها و میوه های تازه، لبنیات و نان، روزانه است. گردش سریع موجودی کالا در بازار این محصولات یک معنای روشن دارد و آن سودمند بودن تجارت در این بازار است.
 • اثرات اجتماعی: سرمایه گذاری در کشاورزی پایدار به صورت هدفمند و مسئولانه ضمن حفظ مشاغل روستاییان به ثبات و دوام جوامع محلی می انجامد و از سیل مهاجرت به سوی شهرها جلوگیری می کند. همچنین توسعه ی کشاورزی پایدار ضمت تضمین بقای اقتصادی جوامع روستایی به حفظ محیط زیست و دوام خرده فرهنگ ها و توانمندسازی اقشار فرودست و محروم منجر می گردد که در نهایت، خود عامل توسعه ی پایدار اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.

مزایای استفاده از داده کاوی در کارآفرینی کشاورزی به شرح ذیل است:

 • بهبود روش های بازاریابی: بازاریابی یکی از مهمترین بخش های هر کسب و کاری است، که داده کاوی میتواند کاربردهای مختلفی در این زمینه داشته باشد از جمله برای پشتیبانی، تخصیص منابع، اثربخشی تبلیغات و موقعیت مکانی بازار هدف (اینکه بازار هدف کجا تعیین شود تا بتواند سودآورتر و بهتر باشد).
 • به حداقل رساندن ریسک :داده کاوی میتواند در شاخه مدیریت ریسک کسب و کارها استفاده شود. روش های داده کاوی توسط سرمایه گذاران و کارآفرینان برای تعیین اینکه کدام محصولات و خدمات در معرض خطرات رقابتی یا الگوی خرید مشتریان متفاوت هستند، استفاده می شود.
 • حداقل کردن خطرات کلاهبرداری :براساس اطلاعات بدست آمده از داده کاوی، مشخص شده است که ۳۸٪ ضرر در کسب و کارها به دلیل عدم امانت داری اتفاق می افتد و یک چهارم از این کلاهبرداری ها در نقطه فروش قابل تشخیص است.
 • ایجاد روش برای به دست آوردن مشتریان جدید و استفاده از تکنیک هایی برای حفظ آنها: سرمایه گذاران و کارآفرینان با مطالعه تاریخچه خرید گذشته مشتریان می توانند استراتژی هایی را برای هدف قرار دادن مشتریان و کسب و کار از آنها تهیه کنند و از دانش داده کاوی نیز می توان برای جلوگیری از حرکت مشتریان به سمت رقبا استفاده کرد.
 • طراحی و ساخت انبارهای داده براساس مزایای داده کاوی.
 • تحلیل اثربخشی کمپانی های فروش.
 • حفظ مشتری :رسیدن به مشتریان جدید نسبت به حفظ مشتری های فعلی ، هزینه بیشتری دارد. بنابراین با شناختن رفتار خریداران موجود ، بازاریاب مستقیم می تواند نیاز و علاقه مشتریان را برای خرید محصول و خدمات خاص پیش بینی کند.
 • آنالیز سبد بازار: آنالیز سبد بازار روشی است برای فهمیدن مواردی که طبق قوانین انجمن، احتمالاً با هم خریداری می شوند. این برنامه نشانه‌های ارزشمندی را درمورد مشتریان و الگوهای خرید با نشان دادن ارتباط بین موارد مختلف ارائه می دهد.
 • تقسیم مشتری و بازاریابی هدفمند: تقسیم بندی به معنای تقسیم بازار به چند قسمت توسط کاراکترهای خاص است. از داده کاوی می توان در گروه بندی یا خوشه بندی مشتریان بر اساس رفتارشان استفاده کرد. این نوع اطلاعات برای تعریف مشتریان مشابه در یک خوشه ، نگه داشتن مشتریان خوب و شناسایی پاسخ دهندگان احتمالی برای بازاریابی هدف مفید است.
 • مدیریت ارتباط با مشتری و پروفایل مشتری: سرمایه گذاران و کارآفرینان در حال جمع آوری داده های مشتری و معاملات هستند تا بهترین مشتریان را شناسایی کرده و موارد اضافی اختصاصی را ارائه دهند.
 • شناسایی مشتریان سودآور برای فعالیت در بازار یا راه اندازی محصول جدید: فن آوری های اطلاعاتی مبتنی بر وب به کسب و کارها این امکان را می دهد تا تعامل با مشتریان آنلاین را تسهیل کنند تا مشتریان تجربه بهتری از خرید داشته باشند. نمونه بارز خدمات دیجیتالی مبتنی بر نظرات شفاهی ، که در آن خریداران می توانند نظرات خود را درباره محصولات از طریق بررسی و سیستم های رتبه بندی در وبسایت ها ارسال و به اشتراک بگذارند، است. یکی از معروف ترین آنها آمازون است که داده های مختلف تعامل با مشتری، از جمله خریدهای قبلی، رتبه بندی ها و الگوهای مرور آنها و همچنین اطلاعات جمعیتی و محصول را آنالیز می کند و بر این اساس به مشتری محصول ارائه می دهد و جزء یکی از برترین ها در این حوزه می باشد.
 • سیستم های توصیه گر یا پیشنهاد گر: زیر مجموعه ای از سامانه ی آنالیز اطلاعات است که بدنبال پیش بینی، امتیاز یا اولویتی است، که کاربر به یک آیتم (داده، اطلاعات، کالا و …) خواهد داد. در سال های اخیر سیستم های توصیه گر بسیار متداول شده و در حوزه های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته اند.

بحث و نتیجه گیری

طبق پژوهشی که در این مقاله انجام شده از الگوریتم های داده کاوی برای آنالیز محیط و بازار هدف در حوزه کشاورزی استفاده میشود و نه تنها میتوان تمام نقاط ضعف و یا همان تهدیدات موجود در کشاورزی را خنثی کرد بلکه میتوان با انتخاب و پیشنهادات درست و تشخیص بازار هدف و نیازسنجی آن طبق شرایط موجود، نقاط قوت یا همان فرصتها را بسط داده و در توسعه ی روزافزون کارآفرینی از طریق داده کاوی در کشاورزی به نتایج چشمگیر و فوق العاده ای دست پیدا کرد. اقداماتی که در آینده برای بهبود و توسعه کارآفرینی کشاورزی می توان در این راستا انجام داد بدینصورت است که با جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود در حوزه کشاورزی و استفاده از الگویتم های داده کاوی بخصوص الگوریتم های الگوهای پرتکرار، پایگاه داده ای ایجاد شود که به وسیله ی آن سرمایه گذاران و کارآفرینان بتوانند از آن برای گرفتن بهترین تصمیم با کمترین ریسک موجود در راستای توسعه کشاورزی و کارآفرینی کشاورزی استفاده بکنند. زیرا از این طریق سرمایه گذاران و کارآفرینانی که از این پایگاه داده استفاده می کنند، نقاط ضعفی را که از دیده ها، پنهان مانده است را می یابند و همچنین با گرفتن اطلاعات مفید در رابطه با نیازسنجی بازار هدف میتوانند با آسودگی خاطر در حوزه کشاورزی سرمایه گذاری کنند بدینصورت که مطابق نیاز بازار هدف و مشتریان محصولاتی باکیفیت و مورد پسند تولید میکنند. لازم به ذکر است که این اطلاعات بقدری در توسعه کارآفرینی کشاورزی مهم می باشد که خیلی از کسب و کارهای بزرگ حاضرند برای گرفتن این اطلاعات هزینه های قابل توجهی را اختصاص بدهند درحالیکه با این روش میتوان به راحتی و با کمترین هزینه به بالاترین بهره وری رسید.

 

منابع

 • عبدالهی، م. (1385). سرمایه گذاری در چالش های بازار مالی در بخش کشاورزی. نشریه روند، دوره 16، شماره 49.
 • غلامعلی زاده، ث. (1386). نقش و اهمیت ترویج کارآفرینی در توسعه بخش کشاورزی. همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی گذشته،حال،آینده. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه شیراز.
 • گیلانپور، ا. (1392). تحلیل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران (چالش ها، قوانین و مقررات، نیازها و راهکارها). انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران.
 • Han, Jiawei, Jian Pei, and Yiwen Yin. “Mining frequent patterns without candidate generation.” ACM SIGMOD Record. Vol. 29, No. 2, ACM, 2000.
 • Miraka.MR. (2000). Agri business & Entrepreneurship. GDC Rural Research Foundation.
 • R.S.Rakesh Agrawal. “Fast algorithms for mining association rules.” 20th Int. Conf. Very Large Data Bases, Vol. 1215, pp. 487-499. 1994.
 • Roul, Rajendra Kumar, and Ishaan Bansal. “GM-Tree: An efficient frequent pattern mining technique for dynamic database.” Industrial and Information Systems (ICIIS), International Conference on. IEEE, 2014.
 • Totad, S. G., Geeta, R. B., & Reddy, P. P. “Batch incremental processing for FP-tree construction using FP-Growth algorithm.” Knowledge and information systems, vol. 33, no. 2, pp. 475-490, 2012.
 • Zaki, Mohammed J. “Scalable algorithms for association mining.” Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on, vol. 12, no. 3, pp. 372-390, 2000.

 

 

The Second National Conference on Agricultural Industry and Commercialization with emphasis on research and development in enterprises and related industries

Target market analysis to ensure investment in agricultural entrepreneurship using data mining

1.Donya Ain ali varnos faderani (CEO of Successful Business World Institute)

2.Ebrahim Payandeh najaf abadi (Chairman of the Board of the Successful Business World Institute)

Abstract:

This study aims to analyze the target market to ensure investment in agricultural entrepreneurship using data mining. The method of data collection is the method of document mining and referring to databases and the method of data analysis is inferential. The results of this study show that the main philosophy of data mining is that the future is very similar to the past and therefore helps investors to make accurate predictions about the future of their businesses and their target market for investment. In fact, data mining by showing more details makes the business environment more transparent and helps investors to make realistic decisions and be able to shape a better future for the businesses they want. In the meantime, it is important to note that agriculture is an attractive investment opportunity due to the growing population and the strong need for food and agricultural-related industries, which has not been considered by investors due to lack of information. Thanks to the existence of technology and the Internet and agricultural data, as well as the existence of data mining algorithms, there is no difference between agriculture and other areas for investment, and thus investors can use the available data and perform the data mining process. Get to the target market and the rate of return on capital to secure your investment.

Keywords: Target market, investment guarantee, agricultural entrepreneurship, data mining in agriculture.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *