بررسی فرصتهای کارآفرینی و رشد اقتصادی در صنعت دریایی ایران

دومین کنفرانس ملی صنعت، تجارت و علوم دریایی

بررسی فرصتهای کارآفرینی و رشد اقتصادی در صنعت دریایی ایران

1.دنیا عین علی ورنوس فادرانی (مدیر عامل موسسه دنیای کسب و کار موفق)

2.ابراهیم پاینده نجف آبادی (رئیس هیئت مدیره موسسه دنیای کسب و کار موفق)

 

چکیده:

در جهان پيچيده و متحول امروز تحولات اساسی وقوع يافته در قالب انقلاب كارآفرينی، تأثير عمده ای  در ميزان توسعه كشورها داشته است. کارآفرینی و ایجاد کسب و کار یکی از مهمترین ویژگی های توسعه پایدار کشورهای پیشرفته در دهه های اخیر می باشد. امروز همه به اهمیت کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید پی برده اند و تلاش تمامی دولتها در زمینه ایجاد بستری مناسب برای شکل گیری کسب و کارهای تازه در راستای نیازهای جامعه نشان دهنده اهمیت این مسئله می باشد. کارآفرینی در صنعت دریایی یکی از موفقترین و جذابترین بازارهای کسب و کار می باشد، تا آنجا كه در حال حاضر توسعه كارآفرينی در صنعت دریایی، هسته برنامه توسعه بسياری از كشورها ميباشد. در ايران نيز توسعه و ترويج كارآفرينیدر صنعت دریایی يكی از نيازهای جدی جامعه بوده و شناسايی عوامل مؤثر بر كارآفرينی و نحوه تعامل آنها با يكديگر از ضروريات می باشد و از طرفی با توجه به تغییرات سریع اجتماعی-اقتصادی در سطح بین المللی، توجه به مسئله ی جهانی شدن در بخش های گوناگون اقتصادی از جمله بخش صنعت دریایی  امری اجتناب ناپذیر بوده و به سمت اقتصادهای ملی و جهانی سوق یافته است.

واژه های کلیدی: کارآفرینی صنعت دریایی، رشد اقتصادی، کارآفرینی

 • مقدمه

كارآفريني در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار امروزه داراي نقش كليدي است. به عبارت ديگر در يك اقتصاد پويا، ايده ها، محصولات و خدمات همواره در حال تغيير مي باشند و در اين ميان كارآفرين است كه الگويي براي مقابله و سازگاري با شرايط جديد را به ارمغان مي آورد. وضعيت اقتصادي كشور و تركيب جمعيتي امروزه بيش از پيش مارا نيازمند يافتن زمينه هاي پيشرو در صحنه اقتصادي مي كند(1). کارآفرینی و ایجاد کسب و کار یکی از مهمترین ویژگی های توسعه پایدار کشورهای پیشرفته در دهه های اخیر می باشد. امروز همه به اهمیت کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید پی برده اند و تلاش تمامی دولتها در زمینه ایجاد بستری مناسب برای شکل گیری کسب و کارهای تازه در راستای نیازهای جامعه نشان دهنده اهمیت این مسئله می باشد(2). صنایع دریایی به عنوان یکی از صنایع مادر می تواند نقش موثری در رشد و توسعه کشور داشته باشد. این حوزه در برگیرنده طیف وسیعی از فعالیت هایی همچون ساخت، تولید، تعمیر و تغییر سازه های گوناگون، تهیه همه ابزار و تدارک نیازمندی های مرتبط با انواع کشتی، شناور، سکوهای فراساحل، ناوبری، دریانوردی، دریاداری، بندر داری، خدمات بندری و صید و صیادی می باشد. سازمان ها، نهادها و ارگان های دولتی و خصوصی متفاوتی که مرتبط با این صنعت می باشند طیف وسیعی را شامل شده که از جمله می توان به مراکز آموزشی دریایی، انجمن های صنفی و تخصصی دریایی، شرکت های خدمات فنی و مشاوره و مهندسی دریایی، پژوهشگاه های دریایی و واحدهای تولید تجهیزات و قطعات و سازه های دریایی و فراساحل، شیلات، بنگاه های رده بندی و بازرسی دریایی، بندرها و مناطق ویژه اقتصادی دریایی، سازمان ها، نهادها و ارگان های دولتی، شرکت های ترابری و خدمات بازرگانی دریایی، شرکت های نفتی دریایی و مراکز صنعتی دریایی ایران اشاره نمود. صنایع دریایی شامل حوزه وسیعی از صنایع می شود که هر کدام می توانند پشتوانه و مهد توسعه علم و فنآوری باشند(3). کشور ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود در منطقه و جهان دارای نقشی کلیدی و حساس است، از همین رو و با توجه به دارا بودن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد (اقیانوس هند)، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج‌فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی بایستی به دنبال توسعه پایدار با رویکرد دریایی باشد، تعبیری که تحت عنوان «توسعه دریا محور» به آن اشاره می‌شود.

 • بررسی ظرفیت های اقتصادی دریا و سواحل کشور

اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید بر روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای بهره گیری از پتانسیل های موجود در مقابل تهدیدات و تحریم های خارجی است. ازجمله مهمترین موهبت و پتانسیل اقتصادی کشور دریاست. صنایع دریایی شاخه ای از صنایع است که در چارچوب فرآوری و تولید محصولات متکی بر دریا و سواحل آن تعریف می شود وجود ذخایر عظیم سوخت فسیلی (نفت وگاز) در خلیج فارس و دریای خزر، استفاده از منابع باد، نور خورشید، جزر و مد و امواج دریایی در تولید انرژی های نو، صنعت تعمیر و نگهداری کشتی های اقیانوس پیما، صنعت حمل ونقل بار و مسافر، توسعه بنادر و ساخت دکل های حفاری، کشاورزی گیاهان شورزی، صنعت آب شیرین کن و پرورش ماهی در قفس از جمله ظرفیت های اقتصادی صنایع دریایی کشور می باشد که بهره گیری از این قابلیت ها و توسعه این صنایع می تواند رونق اقتصادی، تولید ملی، اشتغال و عدم وابستگی و تاثیر پذیری تحریم ها را در پی داشته باشد(4).

 • شناسایی فرصت های کارآفرینانه

گستره های دریایی و به تبع آن اقتصاد دریا محور در رشد و رونق کشورها و شهرهای مختلف جهان نقشی مهم و  محوری ایفا می کند. این نقش را بطور کلی می توان در بخشهای مختلف زیر تقسیم بندی کرد:

 • توسعه پژوهشگاه و آزمایشگاه های دریایی در مراکز علمی و دانشگاهی (5)

به عنوان مثال، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری با اهداف زیر فعالیت می کند:

 1. دستیابی به جایگاه نخست منطقه ای در اقیانوس شناسی و علوم جوی.
 2. محوریت ملی در پژوهشهای اقیانوس شناسی و علوم جوی.
 3. ارایه همگانی داده ها و اطلاعات دریایی، اقیانوسی و جوی مرتبط با سطح طبقه بندی مناسب.
 4. پایش و مدل سازی فرآیندهای دریایی و اقیانوسی.
 5. مطالعه، پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی، اقیانوسی و جوی.
 6. مطالعه و مدلسازی پدیده های جوی، نوسانهای آب و هوایی، تغییر اقلیم و دیرینه اقلیم.
 7. توسعه فنآوریهای دریایی و اقیانوسی برای مطالعه و بهره برداری سبز.
 8. حضور در عرصه جنوبگان.
 9. توسعه ی آموزشهای تخصصی و عمومی.
 10. توسعه ی ساز و کارهای مناسب برای استقلال مالی.
 11. توسعه ی همکاری های ملی، منطقه ای و بین المللی.
 • توسعه حمل و نقل دریایی

اصلی ترین روش حمل در بازرگانی بین الملل، حمل با کشتی است. حمل و نقل دریایی عبارت است از جابه جایی افراد و کالا به وسیله قایق، کشتی و سایر شناورها از روی دریا، اقیانوس، دریاچه، کانال و رودخانه. از این رو بیشترین حمل انتقال کالا از طریق حمل دریایی است. تخمین زده می شود بیش از 70 درصد حمل و نقل بین المللی کالا با کشتی انجام شود (6).

 • گردشگری-تفریحی دریایی

اگرچه بازار کلی ممکن است متنوع شود، بازار گردشگری عمومی زیاد تغییر نمی کند. این بخش یکپارچه ی بازار که تا کنون بزرگ ترین بخش بازار بوده است، از مردمی تشکیل شده که به دنبال استراحت و تفریح هستند. آنها خواهان هتل های راحتی بخش و دیگر منزلگاه های گردشگران در ساحل هستند و یا تمایل به ماهیگیری، غواصی در اعماق دریا، کلک سواری روی آب های سفید، دریاگردی و از این قبیل تفریحات هستند (7).

 • توسعه کارهای گمرکی و ترخیص کالا (8)
 • نشست و رایزنی جهت جذب سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری

کشور چین از این روش برای احیا و رونق اقتصادی خود به عنوان ابر قدرت اقتصادی استفاده کرد و نتیجه ی فوق العاده ی آن را در سه دهه اخیر به خوبی مشاهده کرد (9).

 • ایجاد بازارچه های خرید و فروش کالا

یکی از استان هایی که بیشترین تعداد بازارچه های مرزی در کشور را داراست، استان پهناور سیستان و بلوچستان می باشد که علی رغم پتانسیل های بالقوه برای بازارهای تجاری، همواره از محرومیت های زیادی رنج برده است (10).

 • بازاریابی محصولات کشاورزی و شیلاتی
 • پرورش جلبک های دریایی
 • پرورش آبزیان
 • صنایع کوچک (مثل توربافی- زینت آلات دریایی- مجسمه سازی)
 • طرح تولید و ساخت الکترودهای دریایی
 • احداث مجتمع تامین آذوقه، روغن و تعمیرات کشتی
 • احداث ترمینال لجستیکی بار
 • صنعت کشتی سازی
 • تکنولوژی های استحصال انرژی از امواج و جزر و مد اقیانوس و دریا

امروزه استحصال انرژی از امواج دریا به عنوان یک منبع انرژی تجدید پذیر بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است. انرژی امواج نتیجه ی تأثیر باد روی اقیانوس ها و دریاهاست. در واقع باد که در اثر اختلاف دمای زمین تولید شده با وزش روی محیط های آبی قسمتی از انرژی اش تبدیل به انرژی موج می گردد. یکی دیگر از انواع انرژی های قابل استحصال در دریاها و اقیانوس ها انرژی ناشی از جزر و مد یا به اصطلاح انرژی کشندی می باشد. پتانسیل موجود در اقیانوس ها، بسیاری از دانشمندان و مخترعان را برای ساخت دستگاه هایی که بتواند این انرژی را به انرژی های دیگر تبدیل نماید، ترغیب نموده است (11).

 • ایران و دریای عمان

مرز مشترک دریایی ایران و عمان در دریای عمان موقعیت مناسبی برای نزدیکی این دو همسایه ایجاد کرده است. حدود 80 درصد از درآمدهای عمان از تولید و صدور نفت و گاز تأمین می­شود. با گسترش رقابت و گاه خصومت برخی کشورهای عربی منطقه با ایران و سیاست­های نژادپرستانه این کشورها، به جاست که جمهوری اسلامی ایران، به تحکیم مناسبات تهران- مسقط که اتفاقاً سمت و سوی مثبتی دارد، بپردازد. پتانسیل­های منطقه­ای، این فرصت را برای هر دو کشور فراهم آورده است.

راه اندازی خط کشتیرانی چابهار- مسقط بستر مناسبی برای تجار عمانی فراهم می­آورد تا از این طریق تجارت با کشورهای آسیای میانه را گسترش دهند. همچنین ایران می­تواند با تسهیل ارتباطات فرامرزی تجار عمانی، از فرصت­های سرمایه­گذاری و گسترش روابط تجاری خود با عمان استفاده کند و مطلوبیت سیاسی لازم را در سیاست­های منطقه­ ای خود در حاشیه­ ی خلیج فارس به دست آورد و از انزوای منطقه­ ای در مقابل رقبای عربی منطقه خارج شود.

 • ایران و خلیج فارس

دریای عمان دروازه ورودی خلیج­ فارس است. اهمیت خلیج فارس به عنوان مخزن انرژی جهان، هم­­پایه دروازه ورودی آن است. سهم ایران در تسلط بر این دروازه استراتژیک، موقعیت برتر و بالا دستی نسبت به کشورهای حاشیه خلیج ایجاد کرده است. برنامه­ های کلان ایران در توسعه اقتصادی این منطقه و تحکیم قدرت دریایی و نظامی در توسعه و تقویت حضور در دریای عمان و منطقه مکران، نشان از عزم ایران در استفاده از این فرصت ژئواستراتژیک دارد. توسعه منطقه آزاد چابهار و بهره­برداری از ظرفیت­­های ساحلی آن، قدرت منطقه­ ای ایران را افزایش خواهد داد. رسیدن به این سطح از توانمندی، رقابت و چالش ایران با شیخ نشین­های حاشیه خلیج فارس را وارد فاز جدیدی خواهد کرد، زیرا درصورت تحقق این پروژه، بندر جبل­علی و سایر بنادر قطر با بحران جدی روبرو خواهند شد.

خلیج فارس در واقع محور ارتباط بین اروپا، آفریقا، آسیای جنوبی و جنوب شرقی است. از نظر راهبردی در منطقه خاورمیانه، به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مرکز ارتباطی بین این سه قاره‌است و بخشی از یک سیستم ارتباطی شامل اقیانوس اطلس، دریای مدیترانه، دریای سرخ و اقیانوس هند است. به همین دلیل از دیرباز مورد توجه قدرت‌های جهانی و هم چنین بازرگانان و تجار دنیا بوده‌است. هم چنین این منطقه منبع مهم انرژی جهان است. در مجموع خلیج فارس از نظر جغرافیای سیاسی، استراتژیک، انرژی و تاریخ و تمدن یک پهنه آبی مهم و حساس در دنیا محسوب می‌شود. بزرگترین عامل اهمیت خلیج فارس وجود معادن سرشار نفت و گاز در کف بستر و سواحل آن است به‌طوری‌که این منطقه را مخزن نفت جهان نام نهاده‌اند. خلیج فارس مسیر انتقال نفت کشورهای ایران، عراق، کویت، عربستان و امارات متحده عربی است، و به همین سبب، منطقه‌ای مهم و راهبردی بشمار می‌آید. در حدود ۳۰ درصد نفت جهان از منطقه خلیج فارس تأمین می‌شود، که این مقدار گاهی افزایش و گاهی کاهش می‌یابد. نفت تولید شده در حوزه خلیج فارس باید از طریق این پهنه آبی و از راه تنگه هرمز به سایر نقاط جهان حمل شود. خلیج فارس از نظر ذخایر نفتی در مقایسه با سایر نقاط جهان دارای مزایای زیادی مانند سهولت استخراج، هزینه پایین تولید، مازاد ظرفیت تولید، کیفیت بالای نفت خام منطقه، سهولت حمل و نقل، توان بالای تولید چاه‌ها و امکان کشف ذخایر جدید نفتی وسیع در منطقه است. طبق آخرین برآوردهای انجام شده حوزه خلیج فارس در حدود ۷۳۰ میلیارد بشکه ذخیره نفت اثبات شده و بیش از ۷۰ تریلیون مترمکعب گاز طبیعی را در خود جای داده‌است.

 • ایران و دریای خزر

دریای خزر در مسیر ترانزیت شمال اروپا و آسیا با جنوب قرار گرفته و یکی از محورهای کریدور شمال-جنوب می باشد. این دریاچه همچنین از طریق رود ولگا و کانال ولگا-دن به آب های آزاد متصل شده‌است. حجم ذخایر تخمین زده شده نفتی در دریای خزر حدوداً برابر با ۵۰ میلیارد بشکه و ذخایر گاز طبیعی تأیید شده هم برابر با ۲۵۷ هزار میلیارد فوت مکعب بوده‌است که این ارقام ۴٪ از ذخایر گاز و نفت دنیا را تشکیل می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود با ادامه فعالیت‌های اکتشافی، ظرفیت بهره‌برداری نفت این منطقه ۱۸۴ میلیارد بشکه و ظرفیت برداشت گاز از آن هم ۲۹۳ هزار میلیارد فوت مکعب افزوده شود. همچنین ۹۰ درصد خاویار جهان از این دریا صید می‌شود. اما صید بی‌رویه این ماهی سبب گشته‌است که بنابر گفته دانشمندان ۹۰ درصد از تعداد این ماهیان در یک قرن اخیر کاسته شود. دریای خزر دارای ذخایر عظیمی از سوخت‌های هیدروکربنی می‌باشد. کشور جمهوری آذربایجان، عمده برداشت‌کننده منابع انرژی این دریا می‌باشد. در سال۲۰۱۲، جمهوری آذربایجان روزانه ۸۹۰ هزار بشکه نفت از حوزه جغرافیایی خود در دریای خزر استخراج می‌کرد. رتبه‌های بعدی را ترکمنستان با ۴۶ هزار بشکه، روسیه با ۶ هزار بشکه و قزاقستان با ۳ هزار بشکه نفت، به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که کشور ایران، در این منطقه هیچگونه برنامه عملی در خصوص برداشت نفت و گاز تدوین نکرده‌است و تنها به مطالعه و نقشه‌برداری اکتفا کرده‌است که دلیل آن را می‌توان در اتکای ایران به منابع عظیم و قابل اتکای نفت و گاز موجود در خلیج فارس عنوان کرد. این دریا از نظر منابع نفت و گاز بسیار غنی است و ذخایر نفتی آن حدود ۱۷ تا ۳۵ میلیارد بشکه برآورد می‌شود. بخشی از نفت دریاچه که از میدان نفتی باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برداشت می‌شود از طریق خط لوله باکو-تفلیس-جیهان به سواحل مدیترانه منتقل می‌شود.

 • نتیجه گیری

اقتصاد دریا محور که در اصطلاح جهانی به آن اقتصاد آبی گفته می شود، در واقع استفاده پایدار از منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوسها، دریاها، دریاچه ها سواحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است. حجم اقتصاد دریا در جهان سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که این رقم برای کشورمان حدود یک درصد و با احتساب فعالیت‌های نفتی و گازی دریایی بین ۲ تا ۲.۷ درصد است.جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از ۱۹۰ هزار کیلومترمربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرزهای میهنمان را تشکیل می‌دهد، کشوری دریایی محسوب می شود و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد اما از نظر بهره برداری از این نعمت خدادادی در رتبه های آخر جهان قرار دارد.طبق آمارهای منتشر شده بین‌المللی هم‌اکنون در اکثر کشورها، سهم حوزه دریا در تولید ناخالص ملی کمتر از ۱۰ درصد نیست که این رقم در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و حتی آسیا به ۵۰ درصد هم می‌رسد. مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود، بگونه ای که حدود دو سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند درصورتیکه در کشور ما فقط حدود 10 درصد از جمعیت کشور در حاشیه مناطق ساحلی مستقر هستند که قسمت اعظم این جمعیت هم در شمال کشور می باشند و در واقع بخش وسیعی از حاشیه ساحلی جنوب کشور خالی از سکنه است. این درحالیست که بیشترین فعالیت در عرصه های سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت ها فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است، در حالیکه این مناطق با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌ عنوان یکی از مهمترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود  و می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند. گستره های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتهای رشد اقتصادی ایران محسوب می شود به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش می تواند با برنامه ریزی و طرحهای نوظهور و روزآمد تقویت شود. و همچنین مناطق آزاد از جمله کیش با توجه به قابلیتها و ظرفیتها و قرار گرفتن درقلب عرصه های آبی می تواند ازیک سو بهترین ارائه دهنده الگوهای توسعه و بهره وری از عرصه های آبهای سرزمینی باشد و از دیگر سو به عنوان خط مقدم جنگ اقتصادی و رونق تولید و صادرات نقشی تعیین کننده و تاریخی ایفا کند.مناطق آزاد کشور از جمله منطقه آزاد کیش با توجه به ظرفیت و  قابلیتهای بی بدیل در یک جمع بندی آماده برداشتن خیزی بلند در حوزه اقتصادی آبی است و وقت آن رسیده است که این مهم به عنوان یک گفتمان غالب ملی و راهبردی مورد توجه قرار گیرد و در نظام برنامه ریزی کشور بشکلی تخصصی تاحصول به نتیجه مطلوب پیگیری شود. لذا بایستی در این راستا تمامی نهادها، ارگان ها و مسئولین و کارآفرینان با تمام قوا و بصورت متحد و یکپارچه از توان حداکثری خود در راستای بهره وری 100% از منابع و صنعت دریایی استفاده کنند تا در حوزه ی کارآفرینی و اشتغال زایی و به تبع آن رشد اقتصادی کشور به نتایجی باور نکردنی دست یابیم، که این نقش می تواند با اجرای قوانین مقررات مترقی این مناطق و عزمی ملی محقق شود.

 

مراجع

[1] کاظمی،مهدی; پورسعید،محمد مهدی; توسلی،علی; “طراحی مدلی برای شناسایی فرصت های کارآفرینی در مناطق بندری”، ماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، شماره4، 52-47، سال 1396.

[2] عالمپور، کامبیز; مبانی کارآفرینی در صنعت دریایی، سال 1395.

[3] دهقان،خدیجه; رزمجویی،دامون; “شناسایی عوامل توسعه کارآفرینی در بخش دریایی”، اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، 25-22، سال 1393.

[4] عسکری،احسان; سایبانی،مصباح; اعتماد،نادر; “بررسی ظرفیت های اقتصادی دریا و سواحل کشور در راستای مدل اقتصاد مقاومتی”، دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی، سال 1395.

[5] کیانی فلاورچانی،فرهاد; حیاتی،مهران; “اهمیت توسعه آزمایشگاه های دریایی در مراکز علمی و دانشگاهی کشور و نقش آن در پیشرفت صنایع دریایی”، شانزدهمین همایش صنایع دریایی بندرعباس، سال 1393.

[6] محترم،رحیم; نصیری سوادکوهی،رضا; “بازرگانی بین الملل تئوری ها و کاربردها (با رویکرد مدیریت صادرات و واردات)”، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، سال 1398.

[7] داس ول،راجر; گوهریان،امید; “صنعت گردشگری”، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، سال 1398.

[8] مقدسی،علیرضا; اعتمادیان،سجاد; “بازاریابی بین الملل و صادرات”، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، سال 1396.

[9] کلایدس دِیل،گرِگ; تقدیسی،مریم; “چطور چینی ها پولدار شدند”، انتشارات پندار تابان، 1397.

[10] مالکی،مریم; “نقش بازارچه های مرزی جنوب شرق کشور در توسعه اقتصادی”، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، سال 1398.

[11] راعی تبار،محمدعلی; حسین زاده،حامد; “بررسی انواع تکنولوژی های استحصال انرژی از امواج و جزر و مد اقیانوس و دریا”، اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک، سال 1392.

 

 

Second National Conference on Industry, Trade and Marine Science

Investigating Entrepreneurship Opportunities and Economic Growth in Iran’s Maritime Industry

1.Donya Ain ali varnos faderani (CEO of Successful Business World Institute)

2.Ebrahim Payandeh najaf abadi (Chairman of the Board of the Successful Business World Institute)

Abstract:

In today’s complex and changing world, the fundamental changes that have taken place in the form of the entrepreneurial revolution have had a major impact on the development of countries. Entrepreneurship and business creation is one of the most important features of sustainable development of developed countries in recent decades. Today, everyone has realized the importance of entrepreneurship and creating new businesses, and the efforts of all governments to create a suitable environment for the formation of new businesses in line with the needs of society show the importance of this issue. Entrepreneurship in the maritime industry is one of the most successful and attractive business markets, as the development of entrepreneurship in the maritime industry is currently the core of the development program of many countries. In Iran, the development and promotion of entrepreneurs in the maritime industry is one of the serious needs of society and identifying the factors affecting entrepreneurship and how they interact with each other is a necessity. Globalization in various economic sectors, including the maritime industry, has been inevitable and has led to national and global economies.

Keywords: Maritime industry entrepreneurship, economic growth, entrepreneurship.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *